Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Εκτιμήσεις σοκ για ύφεση 9,14% στο τρίτο τρίμηνο του έτους

Στο 9,14% εκτιμά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ότι θα εκτιναχθεί η ύφεση στο τρίτο
τρίμηνο του έτους στη χώρα μας.


Το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι η ύφεση θα εκτιναχθεί έως το 9,14% το τρίτο τρίμηνο (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) από 6,54% το πρώτο τρίμηνο και 6,87% το δεύτερο τρίμηνο που τώρα ολοκληρώνεται. Μικρότερη ύφεση (4,25%) αναμένεται για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Συνολικά για το 2012, το ΚΕΠΕ, υπολογίζει ότι η ύφεση θα φτάσει στο 6,7% από 4,5% που προέβλεπαν κυβέρνηση και τρόικα.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του κέντρου, ως μόνιμη πηγή συμβολής στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα είναι η μείωση των εισαγωγών, αφού οι προοπτικές που δημιουργεί η ύφεση στην Ε.Ε δεν είναι θετικές για τις εξαγωγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου