Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Παρέμβαση εισαγγελέα ζητά η Σοφία Σακοράφα για το Ελληνικό

Η βουλευτής Σοφία Σακοράφα υπέβαλε αναφορά προς την Προϊσταμένη Εισαγγελίας  του Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Φάκου, προκειμένου να δώσει εντολή  να διερευνηθεί άμεσα, η τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κάθε εμπλεκομένου προσώπου, που αφορούν  στην επικείμενη εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ).


Η Σοφία Σακοράφα  κλείνει την αφορά της, υπογραμμίζοντας "στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας παρακαλώ να προβείτε σε κάθε ενέργεια και να λάβετε κάθε μέτρο προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ευθύνες όλων των εμπλεκομένων καθώς τίθεται θέμα μείζονος προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο κατά την εκτίμησή μου απειλείται και  ενδεχομένως να παραβιάζεται εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, των συμβούλων του και των λοιπών συμμετεχόντων στην επίμαχη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε"

Προς την κ. Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών


Αξιότιμη κυρία Φάκου,
Παρακαλώ να δώσετε εντολή προκειμένου να διερευνηθεί άμεσα η τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κάθε εμπλεκομένου προσώπου, που αφορούν στην επικείμενη εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) μετά την υποβολή μιας και μόνης προσφοράς από την Lamda Development και μάλιστα αντί πολύ χαμηλού τιμήματος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου, το οποίο φέρεται να μην ξεπερνά τα 430,000,000 ευρώ.
Όπως προκύπτει από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΤΑΙΠΕΔ στις 27.2.2014, μόνο η εταιρεία Lamda Development υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε.
Στις 19.3.2014, μετά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της Lamda Developoment, το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε από τους εκπροσώπους της εταιρείας, να υποβάλουν νέα βελτιωμένη προσφορά μέχρι τις 26.3.2014 καθώς ο ανεξάρτητος αποτιμητής του ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να έχει εκτιμήσει την αξία των μετοχών υψηλότερα από την τιμή που προσέφερε η Lamda (σχεδόν 700,000,000, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα).
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία της βελτιωμένης προσφοράς ακολουθείται με μοναδικό τρόπο από το ΤΑΙΠΕΔ, ως αναθέτουσα αρχή, καθώς δεν προβλέπεται στις συνήθεις διαγωνιστικές διαδικασίες ιδίως μάλιστα με έναν και μόνο διαγωνιζόμενο, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι σκοπός της Ελληνικό Α.Ε είναι η διαχείριση της έκτασης του πρ. Αεροδρομίου του Ελληνικού καθώς και της παραλιακής ζώνης της περιοχής του Αγ. Κοσμά, η οποία είναι εξέχουσας σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου όσο και για το δημόσιο συμφέρον που σχετίζεται με την οικονομική του αξιοποίηση προς όφελος της χώρας και ιδιαίτερα στη συμβολή για την απομείωση του του δημοσίου χρέους.

Κατά συνέπεια, είναι κρίσιμη η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας που τηρείται για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε με στόχο την πραγματική οικονομική αξία της έκτασης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου