Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Καθορισμός όρων διενέργειας εμποροπανηγύρεων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού

Αριθμός Απόφασης 133/2012  

Θέμα: «Καθορισμός όρων διενέργειας εμποροπανηγύρεων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού»


TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού ως εξής:

Α-Χρόνος διεξαγωγής: ισχύει κατά Δημοτική-Τοπική Κοινότητα ότι καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ.296/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β-Επιτροπή Διαχείρισης Συστήνει τις παρακάτω επιτροπές διαχείρισης ανά Δημοτική Κοινότητα οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή και τη λειτουργία της κατά τόπου εμποροπανήγυρης για όλη τη διάρκεια αυτής και θα αποτελούνται από τους παρακάτω:

Για τη Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα ( εμποροπανήγυρη Αγίου Πνεύματος ) :
1-Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πάντο Αριστείδη με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο Τζιόμαλλο Αθανάσιο
2-Τους Δημοτικούς Συμβούλους Λέκκα Ανδρέα και Καλύβα Ευάγγελο με αναπληρωτές τους Παπαγιάννη Γεώργιο και Ζαχαρία Ιωάννη.

Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου (εμποροπανήγυρη Αγίων Αποστόλων)
1-Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κων/νο Κιούση με αναπληρωτή τον Μαργέτα Δημήτριο
2-Τους Δημοτικούς Συμβούλους Πέππα Παναγιώτη και Δέδε Κων/νο με αναπληρωτές τους Βλάχο Δημήτριο και Χορμοβίτη Δημήτριο.

Για τη Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού (εμποροπανήγυρη Προφήτη Ηλία)
1-Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μελέτιο Βρούβα με αναπληρωτή τον Καμπιώτη Διονύσιο
2-Τους Τοπικούς Συμβούλους Λιθαδιώτη Ιωάννη με αναπληρωματική την Γεωργία Βάθη
3-Τον Δημοτικό Σύμβουλο Χρήστο Τσεκρεζή με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μακρή.

Γ- Διάταξη παραπηγμάτων: Για τις Δημοτικές Κοινότητες Πολυδενδρίου -Μαρκοπούλου – Αφιδνών – Μαλακάσας – Καπανδριτίου - Συκαμίνου και στον Οικισμό Χαλκουτσίου παραμένει όπως είχε μέχρι σήμερα.

Για τις Δημοτικές Κοινότητες Σκάλας Ωρωπού (πανηγύρι Προφήτη Ηλία) Αυλώνα (πανηγύρι Αγίου Πνεύματος ) Καλάμου (πανηγύρι Αγίων Αποστόλων), η διάταξη των παραπηγμάτων θα υποδειχθεί από την τοπική επιτροπή διαχείρισης. 
Για λόγους ασφάλειας και καλαισθησίας απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης

Γ- Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Ταμειακή απόδειξη
Έναρξη από Δ.Ο.Υ.
Φωτοτυπία ταυτότητας
Φωτοτυπία άδειας παραμονής αλλοδαπών
Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής άδειας Λαϊκών αγορών.
Βιβλιάριο υγείας για πώληση τροφίμων.
Δημοτική ενημερότητα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν δέκα ημέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης και αφού θα γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβάλλονται τα χρήματα από τους ενδιαφερόμενους στο ταμείο του Δήμου ή της Δημοτικής Κοινότητας και στη συνέχεια θα χορηγείται η άδεια.

Δ- Άδεια συμμετοχής: Δεν θα εισέλθει στο χώρο της εμποροπανήγυρης κανένας έμπορος χωρίς την ειδική άδεια από το Δήμο. Η άδεια αυτή θα πρέπει να αναρτάται από τους εμπόρους σε εμφανές σημείο. 
Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Εάν σε τρεις τουλάχιστον ελέγχους που θα κάνει η Δημοτική Αστυνομία δεν βρεθεί στο παράπηγμα ο κάτοχος της άδειας, η σύζυγος ή τα τέκνα του τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο τριπλάσιο προς την αρχική τιμή του παραπήγματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν με την ίδια άδεια μέχρι τρία (3) παραπήγματα.

Ε- Οι τιμές για την ενοικίαση του χώρου για την τοποθέτηση των παραπηγμάτων θα είναι οι ακόλουθες:
Για τη Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα 10,00€ το τρέχον μέτρο.
Για την Δημοτική Κοινότητα Καλάμου 40,00€ το τρέχον μέτρο
Για την Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού 50,00 το τρέχον μέτρο στη πρώτη σειρά και 40,00€ το τρέχον μέτρο στις υπόλοιπες σειρές
Για τις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες 5,00€ το τρέχον μέτρο.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα προκειμένου να διατηρηθεί το έθιμο του παραδοσιακού πανηγυριού στην γιορτή του Αγίου Πνεύματος στην Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα και επειδή ο Δήμος αδυνατεί να το διεξάγει, να παραχωρηθεί δωρεάν η Πλατεία Ζυγομαλά σε οποιονδήποτε κάτοικο της περιοχής έχει τις προϋποθέσεις να το διοργανώσει .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου