Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ωρωπού για τους απολυμένους του Δήμου

Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ωρωπού για τους απολυμένους του Δήμου:

Πρoς: κ.κ. Δήμαρχο και Αντιδημάρχους Ωρωπού

Θέμα: Επίκαιρη ερώτηση για
το θέμα των εργαζόμενων στο δήμο Ωρωπού

Κε Δήμαρχε / κ.κ. Αντιδήμαρχοι,
Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του Καλλικρατικού δήμου δεκάδες εργαζόμενοι συμβασιούχοι του δήμου μας στο τομέα της καθαριότητας και αλλού έχουν απολυθεί.


Κατά την άποψη μας οι απολύσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σε ένα γενικότερο σχέδιο παραχώρησης κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου σε ιδιώτες, όπως προβλέπεται από την ίδια την
φύση και την λειτουργία των Καλλικρατικών δήμων.


Για την κάλυψη των κενών θέσεων και για την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών, ο δήμος Ωρωπού προχώρησε στη πρόσληψη 46 εργαζόμενων μέσω της Μ.Κ.Ο. «Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και
την Ποιότητα Ζωής – ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» οι οποίοι θα απασχολούνται έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.


Επιπλέον η αμοιβή των εργαζομένων αυτών θα ανέρχεται σε 25 ευρώ μικτά ημερησίως και δεν θα είναι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μικτά μηνιαίως κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Μάλιστα, η εν λόγω Μ.Κ.Ο για τον «κόπο της» θα λάβει 5% επί του μισθολογικού κόστους, το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 250 ευρώ το πεντάμηνο ανά εργαζόμενο που προσλαμβάνεται. 

Επιπλέον τον μήνα Ιούλιο προχωρήσατε στην πρόσληψη 34 εργαζομένων στην καθαριότητα (19), στη πυρασφάλεια (4), στο καθαρισμό των δασών (6) και στον τουρισμό (5 ναυαγοσώστες) με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών.

Ερωτάστε:

1. Τι ενέργειες έχετε κάνει ή σκοπεύετε να κάνετε για την επαναπρόσληψη και την μονιμοποίηση με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των απολυμένων συμβασιούχων
του δήμου;


2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός κάλυψης των αναγκών του δήμου σε προσωπικό σε όλους τους τομείς για την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών με δεδομένο ότι προσλαμβάνετε
συνεχώς προσωπικό ορισμένου χρόνου (δίμηνης, πεντάμηνης διάρκειας);


3. Σε ποιες υπηρεσίες του δήμου ή των δημοτικών επιχειρήσεων (ΝΠΔΔ & ΚΕΔΩ) υπάρχει έλλειψη προσωπικού;

Με εκτίμηση,
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Χασιώτης Μιχάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου