Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Ωρωπού


Ανακοίνωση Δήμου Ωρωπού για την σταυροδοσία

Τα επίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας θα ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Ωστόσο, κατανοώντας την αγωνία των υποψηφίων, γίνεται προσπάθεια από υπαλλήλους του Δήμου Ωρωπού για κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι ανεπίσημα και είναι πιθανό να υπάρχει απόκλιση από εκείνα που θα ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο, κάτι το οποίο οφείλεται σε δυσανάγνωστα πρακτικά, σελίδες που λείπουν προφανώς από λάθος κατά τη συρραφή από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, καθώς επίσης και λόγω του ότι σε δύο εκλογικά τμήματα από λάθος του δικαστικού αντιπροσώπου παραδόθηκαν στο Πρωτοδικείο μαζί με τον εκλογικό σάκο και τα πρακτικά.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων υπάρχει κάποια καθυστέρηση στην κωδικοποίηση, καθώς πρόκειται για 35.000 περίπου καταχωρήσεις.

Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να λάβει γνώση των πρακτικών, μπορεί να προσέλθει στο Δημαρχείο Ωρωπού και να τα μελετήσει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της κωδικοποίησης από πλευράς Δήμου, τα ανεπίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου